Język Pali i język Polski

Powiązania lingwistyczne języków Słowiańskich z Sanskrytem i innymi językami wywodzącymi się od języka Praindoeuropejskiego.
kanhaiyalaldasa
Posty: 79
Rejestracja: czw sie 07, 2008 11:46 am

Język Pali i język Polski

Post autor: kanhaiyalaldasa »

Znalezione na stronie: http://wspanialarzeczpospolita.pl/2014/ ... sri-lance/

Okazuje się, że większość poniżej przedstawionych słów języka Pāḷi jest identyczna lub bardzo zbliżona do Sanskrytu, a co za tym idzie również do j. Polskiego:

Pāḷi word / + meaning Polish word Polish meaning
ABHILEPANAM / smeared LEPKI sticky
ABHIRADHETI / content, satisfy RADY, RADOWAĆ content, happy, to be happy
ACCHARIYO / wonderful, astonished CZARUJĄCY, CZARY magical, wonderful, magic
ACARIYO / teacher NAUCZYCIEL teacher
ACCHI / eye OCZY eyes
ADDO / wet, moist WODA water
ADO / eating, feeding JEDZENIE Food, eating
AGGI / AGGINI fire OGIEŃ fire
AKKHAM / organ of eye OKO / OCZY eye / eyes
ANDHABALO / stupid DEBIL stupid
ANHO / day DZIEŃ day
ANI / not NIE / ANI no / neither
ANNA / other INNA other
APPEVA / perhaps NA PEWNO / PEWNOŚĆ be sure / sure
APPA-BHOGATTAM / poverty BOGATY rich
ARAMO / monastery EREMITA Recluse (rus.)
ASAMO / uneven, unequal TO SAMO the same
ASESO / all, every WSZYSCY all, everybody
ATTHA, ASITI / 8, 80 OSIEM / OSIEMDZIESIĄT 8, 80
ATITHOKO / very little TYLKO only, just
BALA / military force, fight WOJSKO, WALKA Army, fight
BELUVO / vilvatree BIAŁY white ?
BHAGAM / BHAGAVA majesty, power, love BÓG god
BHAGINI / devout lady BOGINI goddess, lady god
BHANDATI / quarell, abuse BANDYTA bandit
BHARO / burden, load BARY, BARKI shoulders
BHATA / brother BRAT brother
BHAYAM / fear BAĆ / BOJĘ To fear / afraid
BHOGO / enjoying BŁOGI bliss
BHAVITO/ occupied with BAWIĆ 1. entertain 2. stay
BHEDAKO / one who breaksBHEDO / breaking, rending BIEDAKBIEDA poor manpoorness
BHUMI / earth ZIEMIA earth
BRAHMA / gods name BRAMA gate ?
BRAVITI / BRUTI / say, tell, call BREDZIĆ talk nonsense, to rave
BUBBULA / bubble BĄBEL bubble
CATTARO, CATTANSAM / 4 , 40 CZTERY, CZTERDZIEŚCI 4, 40
CHA, SATTHI / 6, 60 SZEŚĆ, SZEŚĆDZIESIĄT 6, 60
CHAMA / earth ZIEMIA earth
CHAYA / shadow CIEŃ shadow
CIRAM / bark, fibre KORA Bark
CUCUKAM / nipple CYCKI breasts
CULA / top-knot of hair on the head KULA, CZUB Ball, sphere, round shape
DADATI , DETI , DAYATI / give DAĆ/ DAWAĆ/ DAJ To give / giving / give
DALETI / split DZIELIĆ To split
DANAM / givings DANINA Tribute / gift
DARU / wood DRZEWO tree
DASA / 10 DZIESIĘĆ 10
DASSIYATI / to be shown DOSTRZEGAĆ to spot
DHUMO / smoke DYM smoke
DAUSARO / grey SZARY grey
DHIGHAKO, DHIGO / long DŁUGO / DŁUGI long
DHITIKA / daughter DZIEWCZYNKA, DZIECKO Girl, child
DIVA, DIVASO / by day DZIEŃ day
DIVOKO / deva DZIW old word for a deity
DOHATI / to milk DOIĆ To milk
DUSETI / to injure DUSIĆ strangle
DUVARAM, DVARAM / door DRZWI door
DVE, DVADASA / 2, 20 DWA, DWADZIEŚCIA 2, 20
DVIKAM / two, a pair DWÓJKA Pair of two
EKAM / 1 JEDEN 1
ESAKO / seeking SZUKAĆ To seek
ETHRAHI / now TERAZ now
GABHIRO / deepGAMBHIRATA / depth GŁĘBOKOGŁĘBIA Deepdepth
GABATI speak GADAĆ, GĘBA Speak, mouth
GAHO / house GMACH Big house
GALO / throat GARDŁO throat
GARULA / garuda bird ORZEŁ eagle
GAVI , GO / cow KROWA cow
GHOSETI / shout, proclaim GŁOSIĆ proclaim
GIRI / mountain GÓRA mountain
GIVA / neck GRZYWA mane
GULA / pock, pimple GULA boil
HAMSO / goose GĘŚ goose
HASO / happy HASAĆ Sporting, jesting, mirth, joy
HIMO / cold ZIMNO cold
ISA / axis OŚ axis
JAMBU / apple JABŁOŃ Apple tree
JANGALO / jungle DŻUNGLA jungle
JANI / wife ŻONA wife
JARA / old age JARY old word for young
JAVO / speed ŻYWO speedy
JIVITAM, JIVATI, JIVI, JIVO / alive ŻYWY, ŻYĆ, ŻYCIE Alive, live, life
JIYA / bow string ŻYŁA String, vein
KABALO / a morsel, lump KAWAŁEK A morsel, lump
KADA / when KIEDY when
KAKI, KAKO / hen crow KRUK crow
KAPPATO / tattered cloaths , rags KAPOTA Old jacket
KARA / jail KARA punishment
KARETI / to cause to be done KAZAĆ To order, to tell sb to do sth
KAROTI / basin, bowl, skull 1. CZERPAK 2. CZEREP 1. bowl 2. top of the head, skull
KASO / cough KASŁAĆ, KASZEL cough
KASMIRO / cashmere KASZMIR cashmere
KATAMO, KATARO / what which KTÓRY which
KATTHA wherein DOKĄD wherein
KATU , KATU / sacrifice , sharp KAT, KATOWAĆ Executioner, torment, torture
KAVATAKO / the panels of the door KOŁATKA, KOŁATAĆ Knocker, rattle
KO / who KTO who
KOKILA / cuckoo KUKUŁKA cuckoo
KHUDDO / poor, small CHUDY thin
KHUDITO / hungry GŁODNY hungry
KUKKUTO / cock KOGUT cock
KULA / family, clan KLAN Family, clan
KUMBHO / water pot, pitcher KUBEŁ bucket
KUNCIKA / key KLUCZ key
LEKHA / line LINA line
LEKHO / letter LIST letter
LOBHO, LUBBHATI / craving, greedy LUBIĆ To like, to please
MADHU / honey MIÓD honey
MAKAKA / monkey MAŁPA monkey
MAKASA / mosquito MUCHA, MUSZKA fly
MAKKHESI / smeared, anointed MAŚĆ ointment
MAMAKO / mine MOJE mine
MAMSAM / meat MIĘSO meat
MANNATI / think, imagine MARZYĆ, MAJAKI Imagine, illusion
MASO, MASAM / month MIESIĄC month
MATA, MAMA / mother MATKA, MAMA Mother, mum
MASATI / touch MUSKAĆ Subtle touch
MAYAM / we MY we
ME / me MNIE me
MEGHA / cloud MGŁA, MGŁAWICA Mist, fog, cloud
MILAKKHO / barbarian MLEKO (milk ?)
MUSIKO / mouse MYSZ mouse
MUCCATI / be free to do, released, urine

MOC,
MOCZPower
urine

NA / no NIE no
NABHO / sky NIEBO Sky, heaven
NADATI / to sound NADĘTY, DĄĆ To blow, to sound
NAGARAM / a town with market GRÓD, GRODZIĆ City, fence, mark
NAGGO / naked NAGI, NAGO naked
NAMA /NAMAM name IMIĘ name
NANA / different INNE Different, other
NANAM / knowledge ZNAĆ, ZNANIE To know, knowing
NASA / NASIKA nose NOS nose
NATANAM / dancing TANY, TAŃCZYĆ Dance, dancing
NISA / night NOC night
NAVAKO / NAVO new NOWY new
NIGADATI / tell, delare, recite GADAĆ To talk
NIGGHOSO / noise GŁOŚNO Loud, noise
NINNO / deep, lowlying NIZINA, NISKO Valley, low-lying
NIRODHO / not born NIE RODZIĆ Not born
NISA / night NOC night
NO / not NIE no
NUDATI / reject, avert NUDNOŚCINUDNO Nauseabored
OPATITO / fallen down OPADAĆ Fall down
OSADETI / to sink, to depressOSIDATI / sinking OSADZAĆ, OSIADAĆ To settle, to sink
PACCHA / afterwards PÓŹNIEJ Later, afterwards
PAHARATI / strike, hurt POHARATAĆ to cut
PAJJALATI / burn, blaze PALIĆ To burn
PAKKHI, PATANTO, PATANGO / bird PTAK bird
PALAPITAM / idle talk PAPLAĆ, PAPLANINA Idle talk
PALAYATI / run away, flee PŁOSZYĆ Frighten away
PAMSU / dirt PIASEK, PIACH sand
PANCA, PANNASAM / 5, 50 PIĘĆ PIĘĆDZIESIĄT 5, 50
PANDITAKO / pedant PEDANT pedant
PANHO / question PYTANIE question
PARIVATTO / change PRZEWRÓT, PRZEWRÓCIĆ turn over
PASADO / mansion POSADA mansion
PASO / string PASEK Belt, string
PATTO / bowl PATELNIA frying pan
PAVADATI / speak out POWIEDZIEĆ Say, speak out
PAVAT / diffuse a scent POWĄCHAĆ, WOŃ To smell, scent
PAYAKO / one who drinks PIJAK drunkard
PESETI / send POSYŁAĆ, SŁAĆ To send
PHALAM / fruit PŁODY Fruits, produce
PHENAM / foam PIANA Foam, froth
PILETI / oppress, haras PILIĆ to urge
PLAVATI, PILUVATI / float PŁYWAĆ, PŁAW To swim, float
PUCCHAT / ask PYTAĆ Ask question
PUNNO / full PEŁNO full
RACCHA / road DROGA road
RAKKHA / protect

RĘKA, RĘKOJMIA,
CHRONIĆ

1. Hand, guarantee2. protect
RAVA / noise WRZAWA noise
RATI / pleasure, love RAD, RADOŚĆ Satisfied, happiness
RODATI / weep, wail RYCZEĆ Blubber, roar
ROHITA / red KREW blood
RUHATI / ascend RUCH move
SA (sanskr. SVA) / one`s own SWÓJ one`s own
SADA / ever, always WSZĘDZIE, WSZYSTKO Everywhere, all
SAKKHARA / sugar CUKIER sugar
SALA / hall SALA hall
SAMANO / recluse SZAMAN Recluse, medicine man
SAMO / same SAMO The same
SANKU / stump, stake SĘK Knot (in wood)
SANNA / SANNI imagining SEN dream
SANTO / saint ŚWIĘTY saint
SARADO / year ROK year
SARANGO / deer SARNA deer
SASI / moon KSIĘŻYC moon
SASO / a hare 1. ZAJĄC,2. SUS

A hare

2. Leap
SASSU / father-in-law ŚWIEKRA Father in law
SATAM / 100 STO 100
SATO / joyful SZCZĘŚCIE happiness
SATTA , SATTATI / 7, 70 SIEDEM, SIEDEMDZIESIĄT 7, 70
SATTHI / 60 SZEŚĆDZIESIĄT 60
SATTI / knife SZTYLET Knife, dagger
SAYANA / SENAM sleeping SPAĆ, SENNY Sleep, sleepy
SETO / white ŚWIATŁO light
SIBBANI / sew SZYĆ sew
SIGALO / jackal SZAKAL jackal
SIGHO / quick SZYBKO quick
SIKHA / peak SZCZYT peak
SILABBATAM / religious rites ŚLUBY Holy orders, to pledge
SIVATHIKA / charnel – house ŚWIĄTYNIA sacred place
SUKKHO / dry SUCHY dry
SUNU / son, child SYN son
SUPATI / sleep SPAĆ sleep
SUPO / soup ZUPA soup
SUSSUTE / to be heard SŁYSZANY To be heard
TAD / since, from ODTĄD, STĄD Since, from here
TALA / surface TŁO background
TAHAM / there TAM there
TAMO / dark CIEMNO dark
TANU / thin CIENKI thin
TANTA / string STRUNA string
TAPO / heat CIEPŁO heat
TARAKA / star, the pupil of the eye ŹRENICA Pupil of the eye
TARAVO / tree TRAWA grass
TASATI / tremble TRZĄŚĆ Tremble, shake
TATHA / thus TAK, TAKOŚĆ Thus,
TE, TVAM / thee, you TY, TWOJE You, yours
TINI , TIMSAM / 3, 30 TRZY, TRZYDZIEŚCI 3, 30
THOKO / small, slight TYLKO, TROCHĘ Small, only, not much
TUCCHA / empty, vain CZCZA [GADANINA] Empty, vain [talk]
TVAM, TUVAM / thou TY you
UBHAYO / both OBOJE both
UDDA / otter WYDRA otter
UGGA / huge OGROMNY huge
UPPAJJATI / arise, appear POJAWIAĆ To appear
VACAKO, VATTI, VADATI / speaking WOKAL, WODZIĆ, MÓWIĆ Voice, to talk
VAHATI / bearing, carrying WZIĄĆ To take, to
VAKA / wolf WILK wolf
VANA / wound RANA wound
VARAHA / hog, boar, pig WARCHOŁ Hog, boar, pig
VASANTO / spring WIOSNA spring
VASO / perfume WĄCHAĆ, WĘCH To smell
VATI, VAYATI / blow WIAĆ To blow
VAYO / any period of life WIEK age
VAYU / wind WIATR wind
VEJJA / physician, doctor WIEDŹMA witch
VIDHATI, VIDALETI / assign, break, split WYDZIELAĆ To split
VIDATI / know WIEDZIEĆ To know
VIDHAVA / widow WDOWA widow
VIJAYO / victory ZWYCIĘŻAĆ To win
VIVADO / dispute WYWÓD argument
VIVARATI / open the door WYWAŻAĆ To force the door
VO / yours WASZ Yours (plural)
YATHA, YO / as, like JAK As, like
YUGO / yoke JARZMO yoke
YUVIN / young JUNAK Young man


Kod: Zaznacz cały

<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="214">Pāḷi word / + meaning</td>
<td width="214">Polish word</td>
<td width="214">Polish meaning</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">ABHILEPANAM /  smeared</td>
<td width="214">LEPKI</td>
<td width="214">sticky</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">ABHIRADHETI / content, satisfy</td>
<td width="214">RADY, RADOWAĆ</td>
<td width="214">content, happy, to be happy</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">ACCHARIYO / wonderful, astonished</td>
<td width="214">CZARUJĄCY, CZARY</td>
<td width="214">magical, wonderful, magic</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">ACARIYO / teacher</td>
<td width="214">NAUCZYCIEL</td>
<td width="214">teacher</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">ACCHI / eye</td>
<td width="214">OCZY</td>
<td width="214">eyes</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">ADDO / wet, moist</td>
<td width="214">WODA</td>
<td width="214">water</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">ADO / eating, feeding</td>
<td width="214">JEDZENIE</td>
<td width="214">Food, eating</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">AGGI / AGGINI fire</td>
<td width="214">OGIEŃ</td>
<td width="214">fire</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">AKKHAM / organ of eye</td>
<td width="214">OKO / OCZY</td>
<td width="214">eye / eyes</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">ANDHABALO / stupid</td>
<td width="214">DEBIL</td>
<td width="214">stupid</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">ANHO / day</td>
<td width="214">DZIEŃ</td>
<td width="214">day</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">ANI / not</td>
<td width="214">NIE / ANI</td>
<td width="214">no / neither</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">ANNA / other</td>
<td width="214">INNA</td>
<td width="214">other</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">APPEVA / perhaps</td>
<td width="214">NA PEWNO / PEWNOŚĆ</td>
<td width="214">be sure / sure</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">APPA-BHOGATTAM / poverty</td>
<td width="214">BOGATY</td>
<td width="214">rich</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">ARAMO / monastery</td>
<td width="214">EREMITA</td>
<td width="214">Recluse (rus.)</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">ASAMO / uneven, unequal</td>
<td width="214">TO SAMO</td>
<td width="214">the same</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">ASESO / all, every</td>
<td width="214">WSZYSCY</td>
<td width="214">all, everybody</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">ATTHA, ASITI / 8, 80</td>
<td width="214">OSIEM / OSIEMDZIESIĄT</td>
<td width="214">8, 80</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">ATITHOKO / very little</td>
<td width="214">TYLKO</td>
<td width="214">only, just</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">BALA / military force, fight</td>
<td width="214">WOJSKO, WALKA</td>
<td width="214">Army, fight</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">BELUVO / vilvatree</td>
<td width="214">BIAŁY</td>
<td width="214">white ?</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">BHAGAM / BHAGAVA majesty, power, love</td>
<td width="214">BÓG</td>
<td width="214">god</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">BHAGINI / devout lady</td>
<td width="214">BOGINI</td>
<td width="214">goddess, lady god</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">BHANDATI / quarell, abuse</td>
<td width="214">BANDYTA</td>
<td width="214">bandit</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">BHARO / burden, load</td>
<td width="214">BARY, BARKI</td>
<td width="214">shoulders</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">BHATA / brother</td>
<td width="214">BRAT</td>
<td width="214">brother</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">BHAYAM  / fear</td>
<td width="214">BAĆ / BOJĘ</td>
<td width="214">To fear / afraid</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">BHOGO / enjoying</td>
<td width="214">BŁOGI</td>
<td width="214">bliss</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">BHAVITO/  occupied with</td>
<td width="214">BAWIĆ</td>
<td width="214">1. entertain 2. stay</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">BHEDAKO / one who breaksBHEDO / breaking, rending</td>
<td width="214">BIEDAKBIEDA</td>
<td width="214">poor manpoorness</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">BHUMI / earth</td>
<td width="214">ZIEMIA</td>
<td width="214">earth</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">BRAHMA / gods name</td>
<td width="214">BRAMA</td>
<td width="214">gate ?</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">BRAVITI / BRUTI / say, tell, call</td>
<td width="214">BREDZIĆ</td>
<td width="214">talk nonsense, to rave</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">BUBBULA / bubble</td>
<td width="214">BĄBEL</td>
<td width="214">bubble</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">CATTARO, CATTANSAM / 4 , 40</td>
<td width="214">CZTERY, CZTERDZIEŚCI</td>
<td width="214">4, 40</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">CHA, SATTHI / 6, 60</td>
<td width="214">SZEŚĆ, SZEŚĆDZIESIĄT</td>
<td width="214">6, 60</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">CHAMA / earth</td>
<td width="214">ZIEMIA</td>
<td width="214">earth</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">CHAYA / shadow</td>
<td width="214">CIEŃ</td>
<td width="214">shadow</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">CIRAM / bark, fibre</td>
<td width="214">KORA</td>
<td width="214">Bark</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">CUCUKAM / nipple</td>
<td width="214">CYCKI</td>
<td width="214">breasts</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">CULA / top-knot of hair on the head</td>
<td width="214">KULA, CZUB</td>
<td width="214">Ball, sphere, round shape</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">DADATI , DETI , DAYATI / give</td>
<td width="214">DAĆ/ DAWAĆ/ DAJ</td>
<td width="214">To give / giving / give</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">DALETI / split</td>
<td width="214">DZIELIĆ</td>
<td width="214">To split</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">DANAM / givings</td>
<td width="214">DANINA</td>
<td width="214">Tribute / gift</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">DARU / wood</td>
<td width="214">DRZEWO</td>
<td width="214">tree</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">DASA / 10</td>
<td width="214">DZIESIĘĆ</td>
<td width="214">10</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">DASSIYATI / to be shown</td>
<td width="214">DOSTRZEGAĆ</td>
<td width="214">to spot</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">DHUMO / smoke</td>
<td width="214">DYM</td>
<td width="214">smoke</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">DAUSARO / grey</td>
<td width="214">SZARY</td>
<td width="214">grey</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">DHIGHAKO, DHIGO / long</td>
<td width="214">DŁUGO / DŁUGI</td>
<td width="214">long</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">DHITIKA /  daughter</td>
<td width="214">DZIEWCZYNKA, DZIECKO</td>
<td width="214">Girl, child</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">DIVA, DIVASO / by day</td>
<td width="214">DZIEŃ</td>
<td width="214">day</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">DIVOKO / deva</td>
<td width="214">DZIW</td>
<td width="214">old word for a deity</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">DOHATI / to milk</td>
<td width="214">DOIĆ</td>
<td width="214">To milk</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">DUSETI / to injure</td>
<td width="214">DUSIĆ</td>
<td width="214">strangle</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">DUVARAM, DVARAM  / door</td>
<td width="214">DRZWI</td>
<td width="214">door</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">DVE, DVADASA / 2, 20</td>
<td width="214">DWA, DWADZIEŚCIA</td>
<td width="214">2, 20</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">DVIKAM / two, a pair</td>
<td width="214">DWÓJKA</td>
<td width="214">Pair of two</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">EKAM / 1</td>
<td width="214">JEDEN</td>
<td width="214">1</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">ESAKO / seeking</td>
<td width="214">SZUKAĆ</td>
<td width="214">To seek</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">ETHRAHI / now</td>
<td width="214">TERAZ</td>
<td width="214">now</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">GABHIRO / deepGAMBHIRATA / depth</td>
<td width="214">GŁĘBOKOGŁĘBIA</td>
<td width="214">Deepdepth</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">GABATI speak</td>
<td width="214">GADAĆ, GĘBA</td>
<td width="214">Speak, mouth</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">GAHO / house</td>
<td width="214">GMACH</td>
<td width="214">Big house</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">GALO / throat</td>
<td width="214">GARDŁO</td>
<td width="214">throat</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">GARULA / garuda bird</td>
<td width="214">ORZEŁ</td>
<td width="214">eagle</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">GAVI , GO / cow</td>
<td width="214">KROWA</td>
<td width="214">cow</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">GHOSETI / shout, proclaim</td>
<td width="214">GŁOSIĆ</td>
<td width="214">proclaim</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">GIRI / mountain</td>
<td width="214">GÓRA</td>
<td width="214">mountain</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">GIVA / neck</td>
<td width="214">GRZYWA</td>
<td width="214">mane</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">GULA / pock, pimple</td>
<td width="214">GULA</td>
<td width="214">boil</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">HAMSO / goose</td>
<td width="214">GĘŚ</td>
<td width="214">goose</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">HASO / happy</td>
<td width="214">HASAĆ</td>
<td width="214">Sporting, jesting, mirth, joy</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">HIMO / cold</td>
<td width="214">ZIMNO</td>
<td width="214">cold</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">ISA / axis</td>
<td width="214">OŚ</td>
<td width="214">axis</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">JAMBU / apple</td>
<td width="214">JABŁOŃ</td>
<td width="214">Apple tree</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">JANGALO / jungle</td>
<td width="214">DŻUNGLA</td>
<td width="214">jungle</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">JANI / wife</td>
<td width="214">ŻONA</td>
<td width="214">wife</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">JARA / old age</td>
<td width="214">JARY</td>
<td width="214">old word for young</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">JAVO / speed</td>
<td width="214">ŻYWO</td>
<td width="214">speedy</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">JIVITAM, JIVATI, JIVI, JIVO / alive</td>
<td width="214">ŻYWY, ŻYĆ, ŻYCIE</td>
<td width="214">Alive, live, life</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">JIYA / bow string</td>
<td width="214">ŻYŁA</td>
<td width="214">String, vein</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">KABALO / a morsel, lump</td>
<td width="214">KAWAŁEK</td>
<td width="214">A morsel, lump</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">KADA / when</td>
<td width="214">KIEDY</td>
<td width="214">when</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">KAKI, KAKO / hen crow</td>
<td width="214">KRUK</td>
<td width="214">crow</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">KAPPATO / tattered cloaths , rags</td>
<td width="214">KAPOTA</td>
<td width="214">Old jacket</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">KARA / jail</td>
<td width="214">KARA</td>
<td width="214">punishment</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">KARETI / to cause to be done</td>
<td width="214">KAZAĆ</td>
<td width="214">To order, to tell sb to do sth</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">KAROTI / basin, bowl, skull</td>
<td width="214">1. CZERPAK 2. CZEREP</td>
<td width="214">1. bowl 2. top of the head, skull</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">KASO / cough</td>
<td width="214">KASŁAĆ, KASZEL</td>
<td width="214">cough</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">KASMIRO / cashmere</td>
<td width="214">KASZMIR</td>
<td width="214">cashmere</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">KATAMO, KATARO / what which</td>
<td width="214">KTÓRY</td>
<td width="214">which</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">KATTHA wherein</td>
<td width="214">DOKĄD</td>
<td width="214">wherein</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">KATU , KATU / sacrifice , sharp</td>
<td width="214">KAT, KATOWAĆ</td>
<td width="214">Executioner, torment, torture</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">KAVATAKO / the panels of the door</td>
<td width="214">KOŁATKA, KOŁATAĆ</td>
<td width="214">Knocker, rattle</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">KO / who</td>
<td width="214">KTO</td>
<td width="214">who</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">KOKILA / cuckoo</td>
<td width="214">KUKUŁKA</td>
<td width="214">cuckoo</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">KHUDDO / poor, small</td>
<td width="214">CHUDY</td>
<td width="214">thin</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">KHUDITO / hungry</td>
<td width="214">GŁODNY</td>
<td width="214">hungry</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">KUKKUTO / cock</td>
<td width="214">KOGUT</td>
<td width="214">cock</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">KULA / family, clan</td>
<td width="214">KLAN</td>
<td width="214">Family, clan</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">KUMBHO / water pot, pitcher</td>
<td width="214">KUBEŁ</td>
<td width="214">bucket</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">KUNCIKA / key</td>
<td width="214">KLUCZ</td>
<td width="214">key</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">LEKHA / line</td>
<td width="214">LINA</td>
<td width="214">line</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">LEKHO / letter</td>
<td width="214">LIST</td>
<td width="214">letter</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">LOBHO, LUBBHATI / craving, greedy</td>
<td width="214">LUBIĆ</td>
<td width="214">To like, to please</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">MADHU / honey</td>
<td width="214">MIÓD</td>
<td width="214">honey</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">MAKAKA / monkey</td>
<td width="214">MAŁPA</td>
<td width="214">monkey</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">MAKASA / mosquito</td>
<td width="214">MUCHA, MUSZKA</td>
<td width="214">fly</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">MAKKHESI / smeared, anointed</td>
<td width="214">MAŚĆ</td>
<td width="214">ointment</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">MAMAKO / mine</td>
<td width="214">MOJE</td>
<td width="214">mine</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">MAMSAM / meat</td>
<td width="214">MIĘSO</td>
<td width="214">meat</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">MANNATI / think, imagine</td>
<td width="214">MARZYĆ, MAJAKI</td>
<td width="214">Imagine, illusion</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">MASO, MASAM / month</td>
<td width="214">MIESIĄC</td>
<td width="214">month</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">MATA, MAMA / mother</td>
<td width="214">MATKA, MAMA</td>
<td width="214">Mother, mum</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">MASATI / touch</td>
<td width="214">MUSKAĆ</td>
<td width="214">Subtle touch</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">MAYAM / we</td>
<td width="214">MY</td>
<td width="214">we</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">ME / me</td>
<td width="214">MNIE</td>
<td width="214">me</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">MEGHA / cloud</td>
<td width="214">MGŁA, MGŁAWICA</td>
<td width="214">Mist, fog, cloud</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">MILAKKHO / barbarian</td>
<td width="214">MLEKO</td>
<td width="214">(milk ?)</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">MUSIKO / mouse</td>
<td width="214">MYSZ</td>
<td width="214">mouse</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">MUCCATI / be free to do, released,  urine</td>
<td width="214">
<ol>
<li>MOC,</li>
<li>MOCZ</li>
</ol>
</td>
<td width="214">
<ol>
<li>Power</li>
<li>urine</li>
</ol>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">NA / no</td>
<td width="214">NIE</td>
<td width="214">no</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">NABHO / sky</td>
<td width="214">NIEBO</td>
<td width="214">Sky, heaven</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">NADATI / to sound</td>
<td width="214">NADĘTY, DĄĆ</td>
<td width="214">To blow, to sound</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">NAGARAM /  a town with market</td>
<td width="214">GRÓD, GRODZIĆ</td>
<td width="214">City, fence, mark</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">NAGGO / naked</td>
<td width="214">NAGI, NAGO</td>
<td width="214">naked</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">NAMA /NAMAM name</td>
<td width="214">IMIĘ</td>
<td width="214">name</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">NANA / different</td>
<td width="214">INNE</td>
<td width="214">Different, other</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">NANAM / knowledge</td>
<td width="214">ZNAĆ, ZNANIE</td>
<td width="214">To know, knowing</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">NASA / NASIKA nose</td>
<td width="214">NOS</td>
<td width="214">nose</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">NATANAM / dancing</td>
<td width="214">TANY, TAŃCZYĆ</td>
<td width="214">Dance, dancing</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">NISA / night</td>
<td width="214">NOC</td>
<td width="214">night</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">NAVAKO / NAVO new</td>
<td width="214">NOWY</td>
<td width="214">new</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">NIGADATI / tell, delare, recite</td>
<td width="214">GADAĆ</td>
<td width="214">To talk</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">NIGGHOSO / noise</td>
<td width="214">GŁOŚNO</td>
<td width="214">Loud, noise</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">NINNO / deep, lowlying</td>
<td width="214">NIZINA, NISKO</td>
<td width="214">Valley, low-lying</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">NIRODHO / not born</td>
<td width="214">NIE RODZIĆ</td>
<td width="214">Not born</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">NISA / night</td>
<td width="214">NOC</td>
<td width="214">night</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">NO / not</td>
<td width="214">NIE</td>
<td width="214">no</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">NUDATI / reject, avert</td>
<td width="214">NUDNOŚCINUDNO</td>
<td width="214">Nauseabored</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">OPATITO / fallen down</td>
<td width="214">OPADAĆ</td>
<td width="214">Fall down</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">OSADETI / to sink, to depressOSIDATI / sinking</td>
<td width="214">OSADZAĆ, OSIADAĆ</td>
<td width="214">To settle, to sink</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">PACCHA / afterwards</td>
<td width="214">PÓŹNIEJ</td>
<td width="214">Later, afterwards</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">PAHARATI / strike, hurt</td>
<td width="214">POHARATAĆ</td>
<td width="214">to cut</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">PAJJALATI / burn, blaze</td>
<td width="214">PALIĆ</td>
<td width="214">To burn</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">PAKKHI, PATANTO, PATANGO / bird</td>
<td width="214">PTAK</td>
<td width="214">bird</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">PALAPITAM / idle talk</td>
<td width="214">PAPLAĆ, PAPLANINA</td>
<td width="214">Idle talk</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">PALAYATI / run away, flee</td>
<td width="214">PŁOSZYĆ</td>
<td width="214">Frighten away</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">PAMSU / dirt</td>
<td width="214">PIASEK, PIACH</td>
<td width="214">sand</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">PANCA, PANNASAM / 5, 50</td>
<td width="214">PIĘĆ PIĘĆDZIESIĄT</td>
<td width="214">5, 50</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">PANDITAKO / pedant</td>
<td width="214">PEDANT</td>
<td width="214">pedant</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">PANHO / question</td>
<td width="214">PYTANIE</td>
<td width="214">question</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">PARIVATTO / change</td>
<td width="214">PRZEWRÓT, PRZEWRÓCIĆ</td>
<td width="214">turn over</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">PASADO / mansion</td>
<td width="214">POSADA</td>
<td width="214">mansion</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">PASO / string</td>
<td width="214">PASEK</td>
<td width="214">Belt, string</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">PATTO / bowl</td>
<td width="214">PATELNIA</td>
<td width="214">frying pan</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">PAVADATI / speak out</td>
<td width="214">POWIEDZIEĆ</td>
<td width="214">Say, speak out</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">PAVAT / diffuse a scent</td>
<td width="214">POWĄCHAĆ, WOŃ</td>
<td width="214">To smell, scent</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">PAYAKO / one who drinks</td>
<td width="214">PIJAK</td>
<td width="214">drunkard</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">PESETI / send</td>
<td width="214">POSYŁAĆ, SŁAĆ</td>
<td width="214">To send</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">PHALAM / fruit</td>
<td width="214">PŁODY</td>
<td width="214">Fruits, produce</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">PHENAM / foam</td>
<td width="214">PIANA</td>
<td width="214">Foam, froth</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">PILETI / oppress, haras</td>
<td width="214">PILIĆ</td>
<td width="214">to urge</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">PLAVATI, PILUVATI / float</td>
<td width="214">PŁYWAĆ, PŁAW</td>
<td width="214">To swim, float</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">PUCCHAT / ask</td>
<td width="214">PYTAĆ</td>
<td width="214">Ask question</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">PUNNO / full</td>
<td width="214">PEŁNO</td>
<td width="214">full</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">RACCHA / road</td>
<td width="214">DROGA</td>
<td width="214">road</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">RAKKHA / protect</td>
<td width="214">
<ol>
<li>RĘKA, RĘKOJMIA,</li>
<li>CHRONIĆ</li>
</ol>
</td>
<td width="214">1. Hand, guarantee2. protect</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">RAVA / noise</td>
<td width="214">WRZAWA</td>
<td width="214">noise</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">RATI / pleasure, love</td>
<td width="214">RAD, RADOŚĆ</td>
<td width="214">Satisfied, happiness</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">RODATI / weep, wail</td>
<td width="214">RYCZEĆ</td>
<td width="214">Blubber, roar</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">ROHITA / red</td>
<td width="214">KREW</td>
<td width="214">blood</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">RUHATI / ascend</td>
<td width="214">RUCH</td>
<td width="214">move</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">SA (sanskr. SVA) / one`s own</td>
<td width="214">SWÓJ</td>
<td width="214">one`s own</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">SADA / ever, always</td>
<td width="214">WSZĘDZIE, WSZYSTKO</td>
<td width="214">Everywhere, all</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">SAKKHARA / sugar</td>
<td width="214">CUKIER</td>
<td width="214">sugar</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">SALA / hall</td>
<td width="214">SALA</td>
<td width="214">hall</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">SAMANO / recluse</td>
<td width="214">SZAMAN</td>
<td width="214">Recluse, medicine man</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">SAMO / same</td>
<td width="214">SAMO</td>
<td width="214">The same</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">SANKU / stump, stake</td>
<td width="214">SĘK</td>
<td width="214">Knot (in wood)</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">SANNA / SANNI imagining</td>
<td width="214">SEN</td>
<td width="214">dream</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">SANTO / saint</td>
<td width="214">ŚWIĘTY</td>
<td width="214">saint</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">SARADO / year</td>
<td width="214">ROK</td>
<td width="214">year</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">SARANGO / deer</td>
<td width="214">SARNA</td>
<td width="214">deer</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">SASI / moon</td>
<td width="214">KSIĘŻYC</td>
<td width="214">moon</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">SASO / a hare</td>
<td width="214">1. ZAJĄC,2.  SUS</td>
<td width="214">
<ol>
<li>A hare</li>
</ol>
<p>2. Leap</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">SASSU / father-in-law</td>
<td width="214">ŚWIEKRA</td>
<td width="214">Father in law</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">SATAM / 100</td>
<td width="214">STO</td>
<td width="214">100</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">SATO / joyful</td>
<td width="214">SZCZĘŚCIE</td>
<td width="214">happiness</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">SATTA , SATTATI / 7, 70</td>
<td width="214">SIEDEM, SIEDEMDZIESIĄT</td>
<td width="214">7, 70</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">SATTHI / 60</td>
<td width="214">SZEŚĆDZIESIĄT</td>
<td width="214">60</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">SATTI / knife</td>
<td width="214">SZTYLET</td>
<td width="214">Knife, dagger</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">SAYANA / SENAM sleeping</td>
<td width="214">SPAĆ, SENNY</td>
<td width="214">Sleep, sleepy</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">SETO / white</td>
<td width="214">ŚWIATŁO</td>
<td width="214">light</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">SIBBANI / sew</td>
<td width="214">SZYĆ</td>
<td width="214">sew</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">SIGALO / jackal</td>
<td width="214">SZAKAL</td>
<td width="214">jackal</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">SIGHO / quick</td>
<td width="214">SZYBKO</td>
<td width="214">quick</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">SIKHA / peak</td>
<td width="214">SZCZYT</td>
<td width="214">peak</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">SILABBATAM / religious rites</td>
<td width="214">ŚLUBY</td>
<td width="214">Holy orders, to pledge</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">SIVATHIKA / charnel – house</td>
<td width="214">ŚWIĄTYNIA</td>
<td width="214">sacred place</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">SUKKHO / dry</td>
<td width="214">SUCHY</td>
<td width="214">dry</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">SUNU / son, child</td>
<td width="214">SYN</td>
<td width="214">son</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">SUPATI / sleep</td>
<td width="214">SPAĆ</td>
<td width="214">sleep</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">SUPO / soup</td>
<td width="214">ZUPA</td>
<td width="214">soup</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">SUSSUTE / to be heard</td>
<td width="214">SŁYSZANY</td>
<td width="214">To be heard</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">TAD / since, from</td>
<td width="214">ODTĄD, STĄD</td>
<td width="214">Since, from here</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">TALA / surface</td>
<td width="214">TŁO</td>
<td width="214">background</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">TAHAM / there</td>
<td width="214">TAM</td>
<td width="214">there</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">TAMO / dark</td>
<td width="214">CIEMNO</td>
<td width="214">dark</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">TANU / thin</td>
<td width="214">CIENKI</td>
<td width="214">thin</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">TANTA / string</td>
<td width="214">STRUNA</td>
<td width="214">string</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">TAPO / heat</td>
<td width="214">CIEPŁO</td>
<td width="214">heat</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">TARAKA / star, the pupil of the eye</td>
<td width="214">ŹRENICA</td>
<td width="214">Pupil of the eye</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">TARAVO / tree</td>
<td width="214">TRAWA</td>
<td width="214">grass</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">TASATI / tremble</td>
<td width="214">TRZĄŚĆ</td>
<td width="214">Tremble, shake</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">TATHA / thus</td>
<td width="214">TAK, TAKOŚĆ</td>
<td width="214">Thus,</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">TE, TVAM / thee, you</td>
<td width="214">TY, TWOJE</td>
<td width="214">You, yours</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">TINI , TIMSAM / 3, 30</td>
<td width="214">TRZY, TRZYDZIEŚCI</td>
<td width="214">3, 30</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">THOKO / small, slight</td>
<td width="214">TYLKO, TROCHĘ</td>
<td width="214">Small, only, not much</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">TUCCHA / empty, vain</td>
<td width="214">CZCZA [GADANINA]</td>
<td width="214">Empty, vain [talk]</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">TVAM, TUVAM / thou</td>
<td width="214">TY</td>
<td width="214">you</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">UBHAYO / both</td>
<td width="214">OBOJE</td>
<td width="214">both</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">UDDA / otter</td>
<td width="214">WYDRA</td>
<td width="214">otter</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">UGGA / huge</td>
<td width="214">OGROMNY</td>
<td width="214">huge</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">UPPAJJATI / arise, appear</td>
<td width="214">POJAWIAĆ</td>
<td width="214">To appear</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">VACAKO, VATTI, VADATI / speaking</td>
<td width="214">WOKAL, WODZIĆ, MÓWIĆ</td>
<td width="214">Voice, to talk</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">VAHATI / bearing, carrying</td>
<td width="214">WZIĄĆ</td>
<td width="214">To take, to</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">VAKA / wolf</td>
<td width="214">WILK</td>
<td width="214">wolf</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">VANA / wound</td>
<td width="214">RANA</td>
<td width="214">wound</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">VARAHA / hog, boar, pig</td>
<td width="214">WARCHOŁ</td>
<td width="214">Hog, boar, pig</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">VASANTO / spring</td>
<td width="214">WIOSNA</td>
<td width="214">spring</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">VASO / perfume</td>
<td width="214">WĄCHAĆ, WĘCH</td>
<td width="214">To smell</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">VATI, VAYATI / blow</td>
<td width="214">WIAĆ</td>
<td width="214">To blow</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">VAYO / any period of life</td>
<td width="214">WIEK</td>
<td width="214">age</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">VAYU / wind</td>
<td width="214">WIATR</td>
<td width="214">wind</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">VEJJA / physician, doctor</td>
<td width="214">WIEDŹMA</td>
<td width="214">witch</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">VIDHATI, VIDALETI / assign, break, split</td>
<td width="214">WYDZIELAĆ</td>
<td width="214">To split</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">VIDATI / know</td>
<td width="214">WIEDZIEĆ</td>
<td width="214">To know</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">VIDHAVA / widow</td>
<td width="214">WDOWA</td>
<td width="214">widow</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">VIJAYO / victory</td>
<td width="214">ZWYCIĘŻAĆ</td>
<td width="214">To win</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">VIVADO / dispute</td>
<td width="214">WYWÓD</td>
<td width="214">argument</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">VIVARATI / open the door</td>
<td width="214">WYWAŻAĆ</td>
<td width="214">To force the door</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">VO / yours</td>
<td width="214">WASZ</td>
<td width="214">Yours (plural)</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">YATHA, YO / as, like</td>
<td width="214">JAK</td>
<td width="214">As, like</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">YUGO / yoke</td>
<td width="214">JARZMO</td>
<td width="214">yoke</td>
</tr>
<tr>
<td width="214">YUVIN / young</td>
<td width="214">JUNAK</td>
<td width="214">Young man</td>
</tr>
</tbody>
</table>
ODPOWIEDZ