Strona 1 z 1

Lojalność i spłata długu łaski wobec Śrila Prabhupada

: pn cze 22, 2009 12:38 pm
autor: Premdas
Mam czasem takie wrażenie, że ta spłata długu wobec Śrila Prabhupada, o której mówią i piszą niektórzy jego zwolennicy, uważający za sprawę najważniejszą bezkompromisowe, ale w rezultacie fanatyczne podążanie za rezolucjami GBC, jest rozumiana zewnętrznie.

Czy ŚP chce byśmy pozostawali tu na ziemi, aby służyć w ISKCON-ie (instytucji i dogmatom) do jego ostatnich dni istnienia w tym świecie? Czy o takiej lojalności wobec ŚP mówią członkowie GBC? Być może oni tak.

Ale ŚP? Nie! Woła w swoich wypowiedziach "Go back home, back to Godhead!"

Więc tak na prawdę czym jest organizacja ISKCON-u? Czasem trudno jest odróżnić cel od drogi. Celem nie jest chodzenie po drodze, ale dotarcie do ostatecznego punktu podróży. Czy wskazując palcem Księżyc masz na myśli palec?

Re: Lojalność i spłata długu łaski wobec Śrila Prabhupada

: pn cze 22, 2009 12:53 pm
autor: Premdas
Niektórzy członkowie społeczności MTSK są bardzo zaniepokojeni naszymi próbami wyjaśniania sensu nauczania NM pomimo, że jednostronnie wyrażają opinie i deklarują oficjalne stanowisko w tej sprawie, które nie ma nic wspólnego ze zrozumieniem przesłania NM. Zamiast rozważać naszą obronę i argumenty postrzegają nasze działania jako atak na ich sposób postrzegania instrukcji ŚP uważając, że ma to na celu zdominowanie ich organizacji. Co oczywiście mija się z prawdą.

ISKCON jest potrzebny w świecie zachodu właśnie w takiej formie w jakiej jest!

Ale guru w ISKCON-ie potrzebują żywego połączenia w sukcesji parampara i przewodnictwa starszych wielbicieli niezależnie od instytucjonalnej przynależności. Dlatego co do osób w ISKCON-nie mogę mieć tylko nadzieję, że te szczęśliwe dusze, które z łaski Kryszny, znajdą drogę do nauk NM, pokonując wcześniej przeszkody ubezwłasnowolnienia regułami społecznymi i polityką administracyjną GBC będą mogły doświadczyć radości płynacej ze smakowania jego wzniosłych instrukcji.